gallery/22807397
gallery/coffer-281251_640
gallery/handbag

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення відкритого селищного фестивалю – конкурсу «Танці на межі» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для всіх учасників.

1.3. Завданням та метою Конкурсу є:

1) визначення кращих виконавців;

2) заохочення до активних форм відпочинку;

3) створення атмосфери дружби та взаєморозуміння між учасниками та гостями конкурсу, розвиток творчих зв’язків між колективами;

4) головною метою проведення конкурсу є патріотичне виховання населення, проведення яскравої та резонансної події в культурному житті громади, залучення меценатів та спонсорів для фінансової підтримки української  культури.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ культури Межівської селищної ради та комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Межівської селищної ради».

1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Межівської селищної ради та в соціальних мережах Інтернет.

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс є культурно-мистецьким заходом і проводиться щороку.

2.2. Для участі у Конкурсі учасникам необхідно підготувати одну танцювальну композицію з музичного попурі тривалістю до 7 хвилин.

2.3. Тематика композиції є вільною.

2.4. Початком заходу є святкова хода з вітальними гаслами, атрибутикою колективів.

2.5. Строки проведення Конкурсу визначаються та затверджуються розпорядженням Межівського селищного голови.

2.6. Місце проведення Конкурсу – спортивний комплекс «Колос» Межівської селищної ради.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується розпорядженням Межівського селищного голови.

3.2. До складу організаційного комітету входять фахівці виконавчого комітету Межівської селищної ради, відділу культури Межівської селищної ради, закладів культури, депутати Межівської селищної ради,

3.3. Очолює організаційний комітет голова.

3.4. Голова організаційного комітету:

визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

керує роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу.

3.5. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

забезпечують порядок проведення Конкурсу.

3.6. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

ІV. Журі Конкурсу

4.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі.

4.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

4.3. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

4.4. Склад журі Конкурсу затверджується наказом начальника відділу культури Межівської селищної ради.

4.5. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи.

4.6. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу;

заповнюють оціночні протоколи;

визначають переможців та призерів Конкурсу.

4.7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

V. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь представники (колективи) підприємств, установ, організацій, закладів культури та освіти Межівської селищної територіальної громади та інших територіальних громад.

5.2. Заміна попередньо заявленого учасника Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного комітету.

5.3. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати анкету – заявку (додається) до організаційного комітету за 10 днів до дати проведення Конкурсу.

5.4. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання та отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності.

5.5. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог цього Положення та програми Конкурсу.

VI. Програма Конкурсу та вимоги до робіт учасників

6.1. Анкета - заявка подається від кожного колективу (вікова категорія учасників не обмежена); кількісний склад команди не менше 20 осіб.

6.2. Проїзд делегації та перевезення декорацій, реквізиту здійснюється за рахунок учасників конкурсу.

6.3. Черговість виступів колективів установлюється за жеребкуванням.

6.4. Конкурсна програма учасників вмонтована в режисуру заходу (за сценарієм). Будь-яке порушення регламенту та послідовності виступів на конкурсі веде за собою зниження балів, при оцінюванні виступів колективу.

6.5. USB – флеш – накопичувач з конкурсним треком здається при реєстрації колективу та повертається після проведення конкурсу. На накопичувачі повинен бути лише один трек. Обов’язкова наявність копії накопичувача.

6.6. Відповідальність за життя та безпеку учасників конкурсу несуть керівники колективів.

VII. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

7.1. Підведення підсумків Конкурсу і відзначення переможців та призерів здійснюється на підставі:

1) незалежних оцінок членів компетентного журі за відповідними критеріями оцінювання по 10-бальній шкалі:

виконавська майстерність – техніка виконання рухів;

композиційна постановка номеру;

сценічність (пластика, костюм, реквізит, культура виконання);

підбір та відповідність музично-хореографічного матеріалу;

артистизм, розкриття художнього образу.

2) підсумкового голосування за зведений протокол розподілу місць на засіданні журі;

3) рішення журі не обговорюється і перегляду не підлягає.

7.2. Усі учасники Конкурсу отримують дипломи за участь.

7.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та пам’ятними сувенірами.

7.4. Урочисте нагородження проводиться в день виступу після завершення конкурсної програми.

VIII. Фінансові умови

8.1. Витрати, пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням Конкурсу, здійснює відділ культури Межівської селищної ради за рахунок кошторисних призначень, передбачених на реалізацію заходів селищної комплексної Програми розвитку культури та туризму Межівської селищної територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Межівської селищної ради від 22 грудня 2020 № 23-02/VIII. Оргкомітет може залучати спонсорську допомогу для організації та проведення Конкурсу.

Введите текст